סיפול אכזיב

שמורת הטבע אכזיב

04-9520182 (עד 17:00)

מייל Dive.seapool@gmail.com