סיפול אכזיב

שמורת הטבע אכזיב

050-7118588

מייל Dive.seapool@gmail.com