סיפול אכזיב

שמורת הטבע אכזיב

052-7444191 (עד 18:00)

מייל Dive.seapool@gmail.com